Vásárlási feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a LaBeGer Hungary Kft. (székhely: 2120, Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 44B, adószám: 23088764-1-13), mint Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: LaBeGer Hungary Kft.
A szolgáltató székhelye: 2120, Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 44B
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info(kukac)matekfelvetelire(pont)hu
Internet: www.matekfelvetelire.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-143249
Adószáma: 23088764-1-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pest Megyei Bíróság
Telefon: +36-70-702-9771 (hétköznapokon 9-17 óra között)
Bankszámlaszám: K&H Bank, 10402018-50526577-51531002

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.
web: www.tarhely.com
e-mail: info@tarhely.com
telefon: +36-1-700-2323
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22
Adószám: 23495919-2-41

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató (LaBeGer Hungary Kft.) és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, nem küldhet el megrendelést.

A megrendelés lépései:
1. A megrendelési form kitöltése valós adatokkal

 • megrendelő neve
 • megrendelő telefonszáma
 • megrendelő e-mail címe
 • pontos számlázási név és cím
 • pontos szállítási név és cím
 • a megrendelt termék kiválasztása
 • a megrendelt termék darabszámának kiválasztása
 • amennyiben szükséges megjegyzés megadása

2. A megrendelés elküldése
3. A megrendelés visszaigazolása

A termék lényeges tulajdonságai:
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak:

A Webáruházban közzétett árak a vásárlási árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát, de nem tartalmazzák a szállítási költségeket.
Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a LaBeGer Hungary Kft. az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

Kiszállítás, személyes átvétel:

1. A termékek szállítási határideje 2-4 munkanap.
2. Kiszállítást kizárólag Magyarország területére vállalunk.
3. Szükség esetén a termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
4. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
5. A termékek személyes átvételére kizárólag a Szolgáltató székhelyén van lehetőség előre egyeztetett időpontban.
8. A szállítási díjat a rendelés értéke, illetve a fizetési mód határozza meg.

Szállítási díjak:

Postai utánvét esetén:

30000 Ft alatti megrendelés esetén egységesen 2300 Ft
30000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes

Banki átutalás esetén:

30000 Ft alatti megrendelés esetén egységesen 1800 Ft
30000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes

Személyes átvétel esetén nincs szállítási díj.

Lehetséges fizetési módok:

 • Személyesen készpénzben
 • Banki átutalás (előreutalás a K&H Banknál vezetett számlára 10402018-50526577-51531002)
 • Utánvét (fizetés átvételkor)

Szállítás menete:

Átutalás esetén a fizetésről beérkező igazolást követő max. 4. munkanapon, utánvételes fizetés esetén a megrendelés leadását követő max. 4. munkanapon kerül a megvásárolt termék feladásra. Cégünk raktárkészlettel nem rendelkezik, így a hosszabb várakozási idő (max. 4 munkanap) oka a termék gyártótól való beszerzése.

A csomagokat az MPL postafutár hétköznaponként 8 és 17 óra között szállítja ki a megadott szállítási címre. A csomagok idő garantált 2 napos postacsomagban kerülnek feladásra, melyről e-mailben vagy sms-ben a megrendelő részére értesítést küldünk. A csomagot az átvétel előtt a futár jelenlétében vizsgálja át, sérülés esetén készítsenek jegyzőkönyvet! Utólagosan, jegyzőkönyv nélkül reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli.

Személyes átvétel:

A megvásárolt könyveket személyesen kizárólag előre egyeztetett időpontban lehet a Kiadó (LaBeGer Hungary Kft.) Dunakeszi, Ábrahám P. u. 44B szám alatti telephelyén.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1.Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, keresztül és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a Szolgáltató között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés, írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre. A megrendelést a rendszer a vásárlónak és a Szolgáltatónak is elküldi e-mail formájában, de a megrendelés adatait nem tárolja.

Elállási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a megrendelt termékek átvételétől számított 14. nap.

A fent leírtakon túl Ön jogosult a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni elállási jogát.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) a Korm. rendelet 29. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: LaBeGer Hungary Kft., 2120, Dunakeszi, Ábrahám P. u. 44B. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: LaBeGer Hungary Kft., 2120, Dunakeszi, Ábrahám P. u. 44B, tel. 70-702-9771, e-mail: info@matekfelvetelire.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (megfelelő jelölendő):

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A vásárló nem köteles a mintadokumentumot felhasználni. Más formát is választhat. A lényeg, hogy a beküldött nyilatkozatból kiderüljenek a vásárló (a Webáruház kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges) adatai, a vásárlás időpontja és a termék beazonosítható legyen.

Az elállás/felmondás joghatásai

Papíralapú termékek esetén:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által visszaküldött termék(ek) vételárát és a szállítási költséget is. Fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A vételár visszatérítése csak sérülésmentes, nem használt termék(ek) esetén történik a fentiek alapján. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A visszaküldött termékeket ajánlott levélként, tértivevényes levélként vagy üzleti csomagként kérjük feladni, utánvéttel feladott csomagokat nem áll módunkban átvenni, visszajuttatásának költsége is a vevőt terhelik.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Kellékszavatosság:

Ön a LaBeGer Hungary Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kicserélést vagy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos visszafizetését, végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor, a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a LaBeGer Hungary Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

Kellékszavatosság helyett a vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Garancia, Jótállás:

A termékekre fél év garanciát biztosítunk, mely kizárólag a számlával együtt érvényesíthető. A garanciára vonatkozó igényt csak rendeltetésszerű használat esetén bekövetkező károsodás esetén fogadunk el. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:
Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (LaBeGer Hungary Kft., 2120, Dunakeszi, Ábrahám P. u. 44B) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@matekfelvetelire.hu).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
• a vásárló nevét, címét,
• a termék megnevezését, vételárát,
• a vásárlás időpontját,
• a hiba bejelentésének időpontját,
• a hiba leírását,
• a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Panaszkezelés:

Amennyiben a vásárlónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével
kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
LaBeGer Hungary Kft.
székhelye: 2120, Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 44B.
elektronikus levelezési címe: info(kukac)matekfelvetelire(pont)hu
telefon: +36-70-702-9771)
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja (a
panasz beérkezését követő 3 munkanapon belül írásban megküldi) a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja. A
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a
válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, fogyasztóvédelmi ügy esetében a fogyasztó a lakóhelye szerinti kormányhivatal szervezeti egységében működő fogyasztóvédelmi hatósághoz/főosztályhoz tud fordulni, melyek elérhetőségéről a http:/www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken tud tájékozódni.
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszáma: (1)-792-7881
Fax száma: (1)-792-7881
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot.
A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét
biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
– az eljáró bíróságot;
– a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
– az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
– azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
megállapítható;
– a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Vegyes rendelkezések

LaBeGer Hungary Kft. és felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvől szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Szellemi jog védelme

A www.matekfelvetelire.hu honlapjának egész tartalma (szövegek, képek, bejegyzések, stb.) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a LaBeGer Hungary Kft., illetve Dr. Gyarmati Zsuzsanna tulajdonát képezik. A honlapon megjelenített összes információ, kép stb. a copyright-ra vonatkozó nemzetközi törvények alapján védettek, így a honlap bármely részének más honlapon, reklámanyagokban, írott sajtóban vagy egyéb területen való egészben vagy részben való felhasználása kizárólag a jogtulajdonos engedélyével lehetséges. Előzetes írásbeli engedély nélkül felhasznált anyag esetén a jogtulajdonos a felhasználó ellen feljelentést tesz, s érvényesíti törvény adta jogait.
A felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a LaBeGer Hungary Kft. az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Felhasználónak minden esetben ismernie kell a rá vonatkozó jogi előírásokat – ez nem a Szolgáltató jogkörébe tartozik.

Dunakeszi, 2022. április 21.